Reunión dos equipos de normalización lingüística do concello

Reunión dos equipos de normalización lingüística do concello

Os equipos de normalización lingüística dos centros de ensino do concello da Estrada reuníronse para deseñar liñas de actuación conxuntas para o presente curso. Entre as diferentes actividades propostas, destaca a continuación do concurso de microrrelatos e micropoemas e a dinamización do blogue traballandoxuntos