InfoLingua. (Asi nos vai)

A situación do galego mellora? Empeora? Avanzamos cualitativamente? Diminuímos cuantitativamente? Somos harmonicamente bilingües? Somos cordialmente bilingües? Ou somos pateticamente diglósicos?

O CONFLITO LINGÜÍSTICO CONTINÚA VIVO!!!

 Ofrecemos nesta sección información real para resolver algúns dos máis candentes enigmas da Sociolingüística contemporánea